Głównej zawartości


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy wspólpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza

05 Lutego 2018r. o godzinie 10:00

na spotkanie informacyjne w sprawie wypełniania  i  składania E-Wniosku PLUS o przyznanie płatności na rok 2018, które odbędzie się w Gminnym Osrodku Kultury w Hańsku.

Z głębokim żalem zawiadamiam, że zmarł Tadeusz Kraszewski - sołtys miejscowości Dubeczno. Msza Św pogrzebowa odbędzie sie w sobotę 27 stycznia 2018 roku w Kościele Parafialnym w Dubecznie o godz. 12:00. 

Tadeusz Kraszewski był sołtysem Dubeczna od 2007 roku. 

lp. Nazwa sołectwa  Data  Godzina   Miejsce
1 Bukowski Las   30.01.2018  12:00  Świetlica
Dubeczno   31.01.2018  17:00  Don Kultury
Hańsk Pierwszy   11.02.2018  10:15  GOK
Hańsk Kolonia   16.02.2018  13:30  Świetlica w Ujazdowie
Hańsk Drugi   05.02.2018  11:00  Mieszkanie sołtysa
Kulczyn   12.02.2018  10:00  Szkoła
Kulczyn Kolonia   13.02.2018  13:00  Świetlica
Konstantynówka   08.02.2018  13:30  Świetlica w Rudce Łowieckiej
Macoszyn Mały   12.02.2018  14:00  Świetlica
10  Osowa   11.02.2018  14:00  Świetlica
11  Rudka Łowiecka   08.02.2018  12:00  Świetlica
12  Szcześniki   06.02.2018  11:00  Mieszkanie sołtysa
13  Stary Majdan   13.02.2018  12:00  Świetlica
14  Ujazdów   16.02.2018  12:00  Świetlica
15  Wojciechów   14.02.2018  11:00  Mieszkanie sołtysa
16  Żdżarka   15.02.2018  12:00  Świetlica

Wójt Gminy Hańsk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2017 roku.

dok pdfOgłoszenie

 

 

W biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hańsk zamieszczono ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Hańsk

Ogłoszenie

badania rolne w 2017plakat

komunikatwpg

telefon do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włodawie:

82 572-20-53

lp. Nazwa sołectwa  Data  Godzina   Miejsce
1 Bukowski Las   30.01.2017  13:00  Świetlica
Dubeczno   31.01.2017  17:00  Don Kultury
Hańsk Pierwszy   29.01.2017  10:15  GOK
Hańsk Kolonia   01.02.2017  13:30  Świetlica w Ujazdowie
Hańsk Drugi   02.02.2017  11:00  Mieszkanie sołtysa
Kulczyn   10.02.2017  13:00  Szkoła
Kulczyn Kolonia   06.02.2017  13:00  Świetlica
Konstantynówka   08.02.2017  13:30  Świetlica w Rudce Łowieckiej
Macoszyn Mały   07.02.2017  14:00  Świetlica
10  Osowa   29.01.2017  15:00  Świetlica
11  Rudka Łowiecka   08.02.2017  12:00  Świetlica
12  Szcześniki   09.02.2017  11:00  Mieszkanie sołtysa
13  Stary Majdan   13.02.2017  13:00  Świetlica
14  Ujazdów   01.02.2017  12:00  Świetlica
15  Wojciechów   14.02.2017  11:00  Mieszkanie sołtysa
16  Żdżarka   15.02.2017  12:00  Świetlica

Wójt Gminy Hańsk oraz Prezes Zarządu Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. zapraszają wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Gminy Hańsk na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości korzystania z nowoczesnego Internetu LTE.

Spotkania odbędą się w dniu 16 stycznia 2017 r. w:

1. Hańsku w Gminnym Ośrodku Kultury o godzinie 15:00

2. Dubecznie w Domu Kultury o godzinie 16:00

Na spotkaniu przedstawione zostaną oferowane prędkości, ceny oraz warunki przyłączenia.

Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed grypą innych • Zaszczep siebie i swoja rodzinę przeciw  grypie, a ponadto: • przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, • poza domem i w podróŜy zawsze miej przy sobie Ŝel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyŜ warunki w podróŜy rzadko zapewniają moŜliwość częstego mycia rąk, • jeśli chusteczki jednorazowe lub Ŝel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skaŜone wirusem, • w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposaŜenia, • unikaj bliskiego kontaktu „twarzą w twarz” z innymi podróŜnymi, • unikaj masowych zgromadzeń, • zadbaj aby równieŜ twoje dziecko przestrzegało powyŜszych zaleceń. Nie lekcewaŜ grypy – chroń siebie i innych – przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowostawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia duszności – niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) Wójt Gminy Hańsk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2016 roku.

dok pdfOgłoszenie

W bieżącym roku na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych.
Celem prowadzonych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, pogłowia trzody chlewnej, itp. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie, a także do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej.

Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych.

Wójt Gminy Hańsk oraz Dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy we Włodawie zapraszają przedsiebiorców oraz osoby bezrobotne z terenu Gminy Hańsk na spotkanie z pracodawcami i osobami bezrobotnymi z terenu gminy Hańsk, którego celem jest przekazanie informacji o usługach i instrumentach rynku pracy.
Spotkanie odbędzie się 27 stycznia br. o godzinie 10 00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku (ul. Osiedlowa 6, 22-235 Hańsk Pierwszy).
Mamy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje szerszym udziałem Państwa w projektach i programach lokalnego rynku pracy.

Uprzejmie informujemy, że gmina Hańsk zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii – montaż paneli fotowoltanicznych do produkcji energii elektrycznej z energii słońca wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa domowego.
Jak wynika z założeń do planowanego naboru wniosków w ramach RPO WL 2015-2020 instalacje mogą być montowane u mieszkańców gminy, jednak obowiązują pewne obostrzenia:

inf01

lp. Nazwa sołectwa  Data  Godzina   Miejsce
1 Bukowski Las   19.01.2016  13:00  Świetlica
Dubeczno   25.01.2016  16:00  Don Kultury
Hańsk Pierwszy   07.02.2016  10:15  GOK
Hańsk Kolonia   22.01.2016  11:00  Świetlica w Ujazdowie
Hańsk Drugi   20.01.2016  13:00  Mieszkanie sołtysa
Kulczyn   26.01.2016  11:00  Szkoła
Kulczyn Kolonia   27.01.2016  14:00  Świetlica
Konstantynówka   28.01.2016  12:00  Świetlica w Rudce Łowieckiej
Macoszyn Mały   29.01.2016  14:00  Świetlica
10  Osowa   24.01.2016  14:00  Świetlica
11  Rudka Łowiecka   28.01.2016  13:30  Świetlica
12  Szcześniki   01.02.2016  10:00  Mieszkanie sołtysa
13  Stary Majdan   09.02.2016  11:00  Świetlica
14  Ujazdów   03.02.2016  13:00  Świetlica
15  Wojciechów   08.02.2016  11:00  Mieszkanie sołtysa
16  Żdżarka   02.02.2016  12:00  Świetlica

uwagaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku w związku z okresem zimowym oraz z falami mrozu apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Hańsk o zachowanie czujności wobec osób bezdomnych, chorych, samotnych, starszych i niepełnosprawnych, którzy są zagrożeni z powodu niskich temperatur i nie są w stanie sami sobie z tym poradzić o natychmiastowe reagowanie w sprawie wszystkich przypadków kiedy widzimy osoby bez schronienia lub wymagające pomocy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, bliskim sąsiedztwie marzną ludzie.
Pomóżmy im w miarę swoich możliwości, a jeżeli nasze możliwości nie wystarczają, jeżeli zauważymy osobę pozostającą bez schronienia, wymagającą pomocy, prosimy o zgłaszanie informacji o tym odpowiednim służbom:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku Tel. 82 5714 039
2. Komisariat Policji w Urszulinie Tel. 82 572 7284
3. Policja (całodobowo ) 997
4. Ogólnopolska infolinia dotycząca osób bezdomnych – pod całodobowym bezpłatnym numerem telefonu można uzyskać informacje o możliwości pomocy osobom bezdomnym (tel.800 100 022).