Głównej zawartości

Aktualny skład Rady Gminy Hańsk 

(2014-2018)

Przewodniczący 

Piotr Jasiński

Z-ca Przewodniczącego

Strońska Elżbieta

Świeca Stanisław

Radni:

Ryszard Wasilewski

Kaczanowski Dariusz

Korona Wiesław

Kuraś Adam

Mazurek Jarosław

Filipczak Stefan

Pszczoła Dariusz

Pszczoła Henryk

Skibiński Stanisław

Pawłowski Jan

Żakowski Antoni

Leśniewski Wiesław

 

Podkategorie