Głównej zawartości

W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 r., Wójt Gminy Hańsk na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) powołuje komisję konkursową do realizacji ww. zadań.

W skład komisji konkursowej na podstawie art. 15 ust. 2d wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie

W związku z powyższym w przypadku zainteresowania pracą w ww. komisjach, proszę o wytypowanie i zgłoszenie przedstawiciela organizacji do komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu). Zgłoszenie należy przesłać na adres Urzędu Gminy Hańsk pocztą, faksem lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.