Głównej zawartości

 

 

 

Gmina Hańsk w ramach uzyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowała cztery zadania inwestycyjne polegające na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach: Dubeczno, Kulczyn – Kolonia, Kulczyn i Ujazdów.

 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 104364 L i dz. nr 361 w miejscowości Dubeczno

tabl1

 

 Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. 106 w miejscowości Kulczyn – Kolonia

tabl2

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 104377L w miejscowości Ujazdów

tabl3

 

Przebudowa drogi gminnej nr 104373 w miejscowości Kulczyn

tabl4