Głównej zawartości

Tytuł Honorowego Obywatela to największe wyróżnienie i forma uznania wobec osób, które w swych działaniach w sposób znaczący wpłynęły na rozwój gminy. W każdej społeczności lokalnej są osoby cieszące się ponadprzeciętnym uznaniem i zaufaniem społecznym, budzące podziw, sympatie i szacunek.

Zdjęcie z Sesji Rady Gminy Hańsk

obyw1

Pierwszy tytuł Honorowego Obywatela Gminy Hańsk otrzymał Ksiądz Kanonik Bogusław Bolesta za długoletnią wzorową posługę duszpasterską, dbałość o wychowanie najmłodszych obywateli w wierze katolickiej jak również gospodarność w prowadzeniu parafii.

obyw3

Uchwałę XIV/93/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie nadania tytułu radni podjęli jednogłośnie. Akt nadania tytułu oraz kwiaty Honorowemu Obywatelowi wręczyli: Pan Piotr Jasiński Przewodniczący Rady Gminy Hańsk oraz Pan Marek Kopieniak Wójt Gminy Hańsk.