Głównej zawartości

Tytuł Honorowego Obywatela to największe wyróżnienie i forma uznania wobec osób, które w swych działaniach w sposób znaczący wpłynęły na rozwój gminy. W każdej społeczności lokalnej są osoby cieszące się ponadprzeciętnym uznaniem i zaufaniem społecznym, budzące podziw, sympatie i szacunek.

Ksiądz Kanonik Bogusław Bolesta

Zdjęcie z Sesji Rady Gminy Hańsk

obyw1

Pierwszy tytuł Honorowego Obywatela Gminy Hańsk otrzymał Ksiądz Kanonik Bogusław Bolesta za długoletnią wzorową posługę duszpasterską, dbałość o wychowanie najmłodszych obywateli w wierze katolickiej jak również gospodarność w prowadzeniu parafii.

obyw3

Uchwałę XIV/93/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie nadania tytułu radni podjęli jednogłośnie. Akt nadania tytułu oraz kwiaty Honorowemu Obywatelowi wręczyli: Pan Piotr Jasiński Przewodniczący Rady Gminy Hańsk oraz Pan Marek Kopieniak Wójt Gminy Hańsk.

Zbigniew Janusz Jankiewicz

W dniu 9 czerwca 2017 roku na XX sesji Rady Gmin Hańsk podjeto uchwalę na mocy ktorej, tytuł Honorowego Obywatela Gminy Hańsk otrzymał Pan Zbigniew Janusz Jankiewicz.

Pan Zbigniew Janusz Jankiewicz od wielu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich. Gmina Hańsk z Jego osobą i kierowanym przez niego związkiem pszczelarskim związała swoje działanie w ramach organizacji Dnia Pszczelarza. To coroczna impreza, która ma za zadanie promować gminę Hańsk, wartości proekologiczne, pszczelarstwo i pszczelnictwo oraz osobę nieformalnego patrona gminy księdza Jana Dolinowskiego.
Pan Zbigniew Jankiewicz corocznie jest bardzo zaangażowany w organizację imprezy przyczyniając się do jej poziomu i prestiżu, m.in. poprzez organizację konferencji pszczelarskiej z udziałem naukowców i osób znanych w dziedzinie pszczelarstwa. Co roku liczne rzesze pszczelarzy z całego regionu lubelskiego ale także z zagranicy ściągają
do Hańska co jest bez wątpienia Jego zasługą. Pan Prezes zapisał się również jako jeden
z inicjatorów i orędowników budowy pomnika księdza Jana Dolinowskiego, a także ustanowienia statuetki jego imienia za wybitne zasługi dla pszczelego rzemiosła.
Jako działacz władz naczelnych Polskiego Związku Pszczelarskiego dba o prestiż imprezy poprzez udział tychże władz w obchodach naszego święta jak również poprzez publikacje własnego autorstwa o Hańsku i jego dokonaniach, w prasie i mediach ogólnopolskich.