Głównej zawartości

Urząd Stanu Cywilnego

 

Informacja o sposobie uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

dok word- Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (DOC)

dok pdf- Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (PDF)

 

Informacja o sposobie uzyskania dowodu osobistego 

dok pdf- Wniosek o wydanie dowodu osobistego (PDF)

 

Ewidencja Ludności 

 

Informacja o sposobie zameldowania się na pobyt stały lub czasowy

dok pdf- Formularz zgłoszenia pobytu stałego  (PDF aktywny)

dok pdf- Formularz zgłoszenia pobytu czasowego (PDF aktywny)

 

Informacja o sposobie wymeldowania się z pobytu stałego

dok pdf- Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego  (PDF aktywny)

 

Informacja o sposobie wymeldowania się z pobytu czasowego

dok pdf- Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  (PDF aktywny)

 

Informacja o sposobie zgłoszenia wyjazdu za granicę

dok pdf- Formularz zgłoszenia wyjazdu za granice (PDF aktywny)

dok pdf- Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice  (PDF aktywny)

 

Podatki

 

dok word- Informacja o gruntach (DOC)

dok pdf- Informacja o gruntach (PDF)

dok word- Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (DOC)

dok pdf- Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (PDF)

dok word- Deklaracja na podatek rolny (DOC)

dok pdf- Deklaracja na podatek rolny (PDF)

dok word- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (DOC)

dok pdf- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (PDF)

dok word- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (DOC)

dok pdf- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (PDF)

dok word- Deklaracja na podatek od nieruchomości (DOC)

dok pdf- Deklaracja na podatek od nieruchomości (PDF)

 

 

 Gospodarka odpadami

dok pdf- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 System powiadomień SMS

dok pdf- Formularz zgłoszeniowy

 

 

 Wycinka drzew

dok pdf- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (PDF)

 

 

Rolnictwo

 dok word- Wzór zgłosznia szkody rolnej  (DOC)

dok word - Wniosek zgłoszenia szkody łowieckiej  (DOC)

 

Zwrot podatku akcyzowego 

Informacje o sposobie złatwienia sparwy

 dok pdf- Wniosek (PDF)

 dok pdf- Zestawienie faktur

 dok word- Oświadczenie  (DOC)

 dok word- Oświadczenie dzierżawcy  (DOC)

 

 

 Inne

 dok wordWniosek o dodatek osłonowy

dok pdf - Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (PDF)

dok pdf - Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. gospodarstwa rolnego