Gmina Hańsk

Przyjacielskie Gminy

Przedsiębiorstwa

Urząd Gminy

Odsłon : 379068
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Podziękowania dla ustępującego sołtysa wsi Macoszyn Mały Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

Clipboard03-001Podczas zebrania sołeckiego w dniu 3 lutego 2015 roku, po 43 latach pełnej zaangażowania pracy na rzecz lokalnej społeczności, Pan Henryk Szymczak zakończył pełnienie funkcji sołtysa wsi Macoszyn Mały.
Wójt Gminy Hańsk Marek Kopieniak podziękował Panu Henrykowi Szymczak za długoletnią współpracę
i trud włożony w realizację działań, służących rozwojowi Sołectwa Macoszyn Mały, życząc zdrowia
i powodzenia w życiu osobistym oraz wręczył pamiątkowy upominek.
Nowym sołtysem Macoszyna Małego został Pan Szczepan Szwed.
Panu Henrykowi dziękujemy raz jeszcze oraz życzymy zdrowia i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, natomiast nowo wybranemu sołtysowi – owocnej pracy i realizacji wielu ciekawych pomysłów.


Słońce dla Hańska – montaż instalacji solarnych Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

kolektoryiGmina Hańsk wzywa osoby objęte wnioskiem „Słońce dla Hańska – montaż instalacji solarnych" z 2012 roku do podpisywania umów w pok. nr 24 Urzędu Gminy Hańsk, ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy. Ze względu na bardzo krótki czas realizacji projektu, nieprzekraczalny termin podpisania umów to 27 lutego 2015 roku. Po ty terminie osoby, które nie podpiszą umowy, będą wykreślone z listy zakwalifikowanych do projektu, a na ich miejsce będą przyjmowane osoby z listy rezerwowej.
Szacunkowy koszt zestawu ponoszony przez mieszkańca to:
1) zestawu 1 solarnego – 2 100,00 zł
2) zestawu 2 solarnego – 2 400,00 zł
3) zestawu 3 solarnego i większego– 2 700,00 zł
Odpłatność wnoszona będzie w II ratach: I rata w wysokości brutto 1 500,00 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2015 r., II rata po wyliczeniu faktycznie poniesionych kosztów.


Informacja dla rolników Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

infoZakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie informuje, że przyjmuje do unieszkodliwiania odpady poprodukcyjne – rolnicze (wyselekcjonowane) typu:
- folia (z sianokiszonek, kiszonek, upraw)
- sznurki i siatki z balotów
- worki po nawozach i paszach
w cenie 293 zł/tona
Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500, bądź zlecić ich transport dla podmiotu odbierającego odpady komunalne.
Zakład nie przyjmuje opakowań po środkach ochrony roślin, które winny być odbierane przez punkty sprzedaży tych produktów.


Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 roku Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   
czwartek, 08 stycznia 2015 12:52

Otwarty konkurs ofertinfo


Nowe Harmonogramy Wywozu odpadów Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

mzclogoNa stronie internetowej Miedzygminnego Zwiazku Celowego z siedzibą we Wlodawie opublikowano nowe harmonogramy wywozu odpadów. Bezpośredni link do opublikowanych harmonogramów dla Gminy Hańsk znajduje sie poniżej.

Harmonogram Gmina Hańsk


Rozporządzenie porządkowe Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   
info
Rozporządzenie porządkowe nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2014r.
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2014r.

Sołtys Roku 2014 Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

infoZ przyjemnością informujemy, że Sołtys wsi Osowa Jerzy Polak został wybrany Sołtysem Roku 2014. Plebiscyt został przeprowadzony wśród czytelników  tygodnika "Super Tydzień". Serdecznie dziekujemy za oddane głosy a dla Pana Jerzego składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów.


Zawiadomienie dotyczące Mieszkańców wsi Osowa Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

infoNa podstawie art. 8 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r., Nr 28 poz. 169 z późń. zm.), oraz w związku z Decyzją Nr WG.6015.8.2.2014.MD Starosty Włodawskiego z dnia 12 grudnia 2014 roku, w sprawie zatwierdzenia wykazu wielkości przysługujących udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Osowa, gm. Hańsk informujemy, że powyższa decyzja wywieszona została w dniu 22 grudnia 2014 roku na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Hańsk oraz u Sołtysa wsi Osowa. Ponadto zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Hańsk.
Z wykazem wielkości przysługujących udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Osowa, gm. Hańsk można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hańsk pok. nr 24 w godz. 730-1530 (poniedziałek -piątek) oraz u Sołtysa wsi Osowa, Pana Jerzego Polak - Osowa 108, w terminie do dnia 6 stycznia 2014 roku (tj. 14 dni po których niniejsza decyzja stanie się prawomocna w przypadku nie odwołania się stron).

Decyzja


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 16