Gmina Hańsk

Przyjacielskie Gminy

Przedsiębiorstwa

Urząd Gminy

Odsłon : 401694
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Informacja dotycząca wyborów do Izb Rolniczych w dniu 31 maja 2015 r. Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

1infoUrząd Gminy Hańsk informuje, że spis członków Lubelskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w okręgu wyborczym nr 189 w Hańsku - będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w dniach od 15 do 20 maja 2015 r. w godzinach : 7:30- 15:30 w pokoju nr 17.


Nowe publikacje dostępne online Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

publikacjeNowe publikacje poświęcone gminie Hańsk zostały udostepnione na stronie internetowej Gminnego Osrodka Kultury w Hańsku.  
www.gokhansk.pl


Harmonogram wywozu odpadów stałych Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

01010903

01010904


Zaproszenie na debatę społeczną Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

debata


Ankietowe badania rolne Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

W 2015 r, podobnie jak w latach poprzednich, na Lubelszczyźnie jak również w innychregionach Polski, w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostaną przeprowadzone badania statystyczne w zakresie rolnictwa. Ich celem jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. pogłowia trzody chlewnej, powierzchnizasiewów itp. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzącychw produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki tych badań wykorzystywane są także do kształtowania polityki żywnościowej państwa, dlatego też ich jakośćjest niezmiernie ważna.

badanierol


Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

1infoW Biuletynie Informacji Publicznej gminy Hańsk zamieszczono wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.


Podziękowania dla ustępującego sołtysa wsi Macoszyn Mały Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

Clipboard03-001Podczas zebrania sołeckiego w dniu 3 lutego 2015 roku, po 43 latach pełnej zaangażowania pracy na rzecz lokalnej społeczności, Pan Henryk Szymczak zakończył pełnienie funkcji sołtysa wsi Macoszyn Mały.
Wójt Gminy Hańsk Marek Kopieniak podziękował Panu Henrykowi Szymczak za długoletnią współpracę
i trud włożony w realizację działań, służących rozwojowi Sołectwa Macoszyn Mały, życząc zdrowia
i powodzenia w życiu osobistym oraz wręczył pamiątkowy upominek.
Nowym sołtysem Macoszyna Małego został Pan Szczepan Szwed.
Panu Henrykowi dziękujemy raz jeszcze oraz życzymy zdrowia i satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, natomiast nowo wybranemu sołtysowi – owocnej pracy i realizacji wielu ciekawych pomysłów.


Słońce dla Hańska – montaż instalacji solarnych Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

kolektoryiGmina Hańsk wzywa osoby objęte wnioskiem „Słońce dla Hańska – montaż instalacji solarnych" z 2012 roku do podpisywania umów w pok. nr 24 Urzędu Gminy Hańsk, ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy. Ze względu na bardzo krótki czas realizacji projektu, nieprzekraczalny termin podpisania umów to 27 lutego 2015 roku. Po ty terminie osoby, które nie podpiszą umowy, będą wykreślone z listy zakwalifikowanych do projektu, a na ich miejsce będą przyjmowane osoby z listy rezerwowej.
Szacunkowy koszt zestawu ponoszony przez mieszkańca to:
1) zestawu 1 solarnego – 2 100,00 zł
2) zestawu 2 solarnego – 2 400,00 zł
3) zestawu 3 solarnego i większego– 2 700,00 zł
Odpłatność wnoszona będzie w II ratach: I rata w wysokości brutto 1 500,00 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2015 r., II rata po wyliczeniu faktycznie poniesionych kosztów.


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 17