Gmina Hańsk

Przyjacielskie Gminy

Przedsiębiorstwa

Urząd Gminy

Odsłon : 448516
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

1info

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. poz. 830) 

informuję, że w dniu 9 października 2015 roku o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku Sala Widowiskowa, odbędzie się pierwsze posiedzenie  obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 

Członkowie komisji maja obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji. W razie niemożliwości wzięcia udziału 
w pracach komisji, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.

Wójt Gminy

/-/ Marek Kopieniak


Zawiadomienie o losowaniu Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2015r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345 z późn. zm.) informuję, że w dniu 5 października 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Hańsk w pokoju nr 20, odbędzie się publiczne losowanie członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Losowaniem zostaną objęte składy obwodowych komisji wyborczych: Nr 1 w Dubecznie, Nr 2 w Osowie, Nr 4 w Kulczynie.

Wójt Gminy
/-/ Marek Kopieniak


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

1infoCelem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Hańskiej, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia żywnościowego Stowarzyszanie Miłośników Ziemi Hańskiej , realizować będzie cykliczne działania tj.: zajęcia edukacyjne na temat zdrowego trybu życia, racjonalnego odżywiania .Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Caritas objęła wsparciem żywnościowym 520 osób.


Bezpłatne badania USG Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

usgW dniu 8 października 2015 r. od godz. 9.00 do 17.00 w miejscowości Stary Brus stacjonował będzie mobilny gabiet USG. Oosby ubezpieczone w KRUS bedą mogły skorzystac tego dnia z bezpłatne badania USG jamy brzusznej i tarczycyznalazł się na liście miejscowości, w których będą organizowane bezpłatnych badań USG jamy brzusznej i tarczycy.

Osoby, które chciałyby się przebadać powinny się wcześniej zapisać. Można to zrobić telefonicznie pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 177 333.

Propozycja jest skierowana wyłącznie do osób ubezpieczonych w KRUS, a warunkiem skorzystania z badań jest aktualne zaświadczenie. Po wizycie każdy pacjent otrzyma wyniki oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.


Mobilnym Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Hańsku Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

1infoDnia 3 października 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hańsku (adres: Osiedlowa 4 22-235 Hańsk Pierwszy) w godzinach 09:00-17:00 będą udzielane bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin.

W celu umówienia się na spotkanie zadzwoń pod numer GOPS Hańsk-
82-5714-039


Oświadczenia dotyczące suszy Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

1info

Wójt Gminy Hańsk informuje, że oświadczenia  (wnioski) oszacowania strat w gospodarstwie rolnym spowodowanym suszą należy składać do Urzędu Gminy Hańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2015r. Protokoły z oszacowania szkód należy odebrać osobiście z Urzędu Gminy i złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 30.09.2015r.

Wójt Gminy Hańsk informuje, że oświadczenia  (wnioski) oszacowania strat         w gospodarstwie rolnym spowodowanym suszą należy składać do Urzędu Gminy Hańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2015r. Protokoły                  z oszacowania szkód należy odebrać osobiście z Urzędu Gminy i złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 30.09.2015r.


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Hańsk z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

1infoWójt Gminy Hańsk zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej" z dnia 27 stycznia 2011 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr IV/20/11 Rady Gminy Hańsk oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn.zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Hańsk z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.

Więcej…

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

1info

Zarządzenie


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20