Gmina Hańsk

Przyjacielskie Gminy

Przedsiębiorstwa

Urząd Gminy

Odsłon : 330192
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Pielęgnowanie tradycji kulinarnych i kulturalnych w wyposażonych świetlicach wiejskich w Kulczynie i Kulczynie Kolonii Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

lgd header

Gmina Hańsk zrealizowała projekt o nazwie „Pielęgnowanie tradycji kulinarnych i kulturalnych w wyposażonych świetlicach wiejskich w Kulczynie i Kulczynie Kolonii”  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013.

Więcej…

Pielęgnowanie tradycji kulinarnych i kulturalnych w wyposażonych świetlicach wiejskich w Bukowskim Lesie oraz Macoszynie Małym Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

lgd header

Gmina Hańsk zrealizowała projekt o nazwie „Pielęgnowanie tradycji kulinarnych i kulturalnych w wyposażonych świetlicach wiejskich w Bukowskim Lesie oraz Macoszynie Małym" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013.

Więcej…

Rok z nowym systemem śmieciowym Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

info

1 lipca minął rok odkąd obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Przez ten czas Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie wdrażał i udoskonalał, przyjazny dla mieszkańców, system odbioru odpadów i poboru opłat. Te zmiany przyniosły wiele korzyści dla środowiska i ludności. Znacząco zmniejszyła się ilość składowanych nieczystości. W nowo wybudowanym zakładzie zagospodarowania zostają one wysegregowane i w większej mierze oddawane do recyklingu. Ulepszony został również system uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami. Do każdej nieruchomości przyporządkowany został indywidualny numer konta, na który ich właściciele bądź użytkownicy powinni wpłacać zadeklarowaną kwotę. Niestety okazuje się, że nie wszyscy pamiętają o tym obowiązku, co skutkuje kierowaniem do nich wezwań i upomnień, a w dalszej kolejności wszczęciem egzekucji. Informację o zaległościach można otrzymać w biurze MZC przy ulicy Żołnierzy WiN 22, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 i pod numerem telefonu 82 572 58 56. Ponadto, od ubiegłego tygodnia wznowiono kontrole na nieruchomościach, których właściciele nie dokonali obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Zebranie uczestników scalenia gruntów części wsi Kulczyn i Kulczyn Kolonia Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

03010901


Nabór wniosków - Małe projekty Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

dolinaLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu" informuje o zbliżającym się ostatnim naborze wniosków w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Nabór będzie dotyczył działania Małe projekty. Tradycyjnie LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu" przyjmuje wnioski od wnioskodawców mieszkających/mających siedzibę lub działających na obszarze LGD, tj. na terenie gmin wiejskich: Włodawa, Hanna, Wyryki, Stary Brus, Wola Uhruska, Hańsk i Ruda-Huta.
Nabór w ramach działania Małe projekty:
Termin: 27 czerwca – 10 lipca 2014 r.
Dostępne środki: 436 408,36 zł

 

Więcej…

Karta Dużej Rodziny Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

kdrInformujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).
Oba akty wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.
Oba dokumenty są opublikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Więcej…

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie skwitowany Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

infoCzłonkowie Zgromadzenia Związku w dniu 12 czerwca 2014 r. jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi w składzie: Romuald Dydiuk – Przewodniczący, Grażyna Kowalik – Z-ca Przewodniczącego i członkowie: Krzysztof Chilczuk, Mieczysław Budzyński oraz Stanisław Ślązak. Rok 2013 był dla związku dość dużym wyzwaniem. Wieloletnie starania doprowadziły do zakończenia budowy i przekazania do eksploatacji nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który uzyskał status Regionalnej instalacji, jak też z dobrym skutkiem wdrożono nowy system gospodarki odpadami komunalnymi określony znowelizowaną a jednocześnie dość kontrowersyjną ustawą „śmieciową". Oba przedsięwzięcia, dzięki zaangażowaniu Zarządu jak i wszystkich członków Zgromadzenia Związku przełożą się w najbliższej perspektywie na wymierne korzyści tak ekologiczne jak i finansowe mieszkańców gmin członkowskich, tj. m. Włodawa, gm. Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus.


Złota @ dla WP3 Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

12570

  „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III  został nagrodzony „Złotą @2014” w kategorii Samorządowy Lider Szerokopasmowego Internetu. Przyznana nagroda jest sukcesem wszystkich Partnerów projektu.

Prestiżowa statuetka została wręczona 11 czerwca br. w Gdańsku podczas otwarcia 18 edycji konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Nagrodę z rąk Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marzeny Śliz, w imieniu Partnerów odebrała Pani Małgorzata Kolary-Woźniak ze Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

 

Więcej…

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14