Gmina Hańsk

Przyjacielskie Gminy

Przedsiębiorstwa

Urząd Gminy

Odsłon : 359173
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

infoKandydatów do obwodowych komisji wyborczych mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych w Urzędzie Gminy Hańsk w pokoju nr 16 na I piętrze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30.
Uprzejmie informujemy, że termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 16 listopada 2014 r. upływa dnia 17 października 2014 r. (piątek). Jednocześnie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hańsk istnieje zakładka WYBORY, gdzie umieszczane są bieżące informacje, dotyczące wyborów samorządowych 2014 r. http://ughansk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=227


Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

infoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku przypomina o składaniu wniosków na zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2014/2015

Zapraszamy wraz z kompletem dokumentów do pracowników GOPS w Hańsku pok. nr 2. Sprawę prosimy traktować jako pilną, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka GOPS w Hańsku pod numerem tel.(82) 5714039.

 


Otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

1W dniu 23 września br. odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. Wartość inwestycji wynosi 13 596 310,36 zł, z czego 7 640 199,93 zł to kwota dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Zakład powstał z inicjatywy gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, do którego należy miasto Włodawa i gminy: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus. Głównym celem działalności zakładu jest przetwarzanie odpadów komunalnych wytwarzanych na  terenie gmin członkowskich. Status instalacji regionalnej zobowiązuje również zakład do przetwarzania odpadów pochodzących z innych gmin regionu centralno-wschodniego Lubelszczyzny.

Więcej…

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

konsultacjeWójt Gminy Hańsk zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej" z dnia 27 stycznia 2011 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr IV/20/11 Rady Gminy Hańsk oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Hańsk z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

Więcej…

Informacje dotyczące wyborów Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

infoInformujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hańsk istnieje zakładka WYBORY, gdzie umieszczane są bieżące Informacje, dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku http://ughansk.bip.lubelskie.pl/index.php?id=227 .


Projekt „Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia” Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

infoInformacja o projekcie


„WYPRAWKA SZKOLNA” – rok szkolny 2014/2015 Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

Informacja dotycząca uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Hańskinfo


Pielęgnowanie tradycji kulinarnych i kulturalnych w wyposażonych świetlicach wiejskich w Kulczynie i Kulczynie Kolonii Drukuj Email
Wpisany przez Daniel Bartosik   

lgd header

Gmina Hańsk zrealizowała projekt o nazwie „Pielęgnowanie tradycji kulinarnych i kulturalnych w wyposażonych świetlicach wiejskich w Kulczynie i Kulczynie Kolonii”  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013.

Więcej…

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15