Głównej zawartości

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Hańsk została uruchomiona na platformie ePUAP. W celu skorzystania ze skrzynki podawczej należy utworzyć indywidualne, darmowe konto na platformie ePUAP. w przypadku spraw wymagających podpisu, dokumenty można podpisywać bezpiecznym podpisem kwalifikowanym bądż profilem zaufanym ePUAP.

Adres elektronicznej skrytki na platformie ePUAP:

/rmopy48296/skrytka

 

epuap

 

- Formularze związane z prowadzeniem spraw w zakresie podatków od: nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu

 

 

 


dok pdfInstrukcja zakładania konta na e-PUAP

.