Głównej zawartości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy

Telefon: 82 57 14 039
Faks: 82 57 14 039


Kierownik: Sylwia Łoś