Głównej zawartości


wycinka092016

Wójt Gminy Hańsk w dniu 18 sierpnia 2016 r. podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu z gminnego zasobu mieszkaniowego do wynajmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 37 m2, znajdującego się na parterze w budynku wielorodzinnym na działce nr 346/1 w miejscowości Dubeczno, nr porządkowy lokalu:
ul. Szkolna 67/2. Zgodnie z zapisami ogłoszenia, termin składania wniosków o najem upłynął w dniu 8 września 2016 roku. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie wpłynęło siedem wniosków.
Po zapoznaniu się z przedmiotowymi wnioskami, zespół opiniujący powołany przez Wójta Gminy Hańsk Zarządzeniem Nr VII/51/16 z dnia 9 września 2016 roku, postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Pana Sławomira Dudko, który spełnił wymogi zawarte
w Uchwale Nr XVII/120/08 Rady Gminy Hańsk z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Hańsk oraz ogłoszeniu o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego.
W związku z tym nowym najemcą lokalu zostaje Pan Sławomir Dudko.

Wójt Gminy Hańsk
/-/
mgr inż. Marek Kopieniak

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej z siedzibą w Hańsk Pierwszy ul. Osiedlowa 6, 22- 235 Hańsk, informuję o rozpoczęciu Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata
2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku w celu uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania artykułów żywnościowych. Wymagane są zaświadczenia o dochodach za poprzedni miesiąc.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana tylko dla osób spełniających kryteria dochodowe, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej) 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

lgdplakat

W związku z naborem wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach 29.09 – 28.10.2016 r. na małe przetwórstwo – wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych istnieje możliwości przeprowadzenia bezpłatnego spotkania informacyjnego, na którym każdy rolnik będzie mógł szczegółowo poznać możliwości dofinansowania a tym samym możliwości rozwoju. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

Ogłoszenie

 

OHP poszukuje osób w wieku 16-17 lat posiadających wykształcenie gimnazjalne nie uczestniczących w żadnej formie kształcenia. Poprzez przystąpienie do projektu"AKCJA AKTYWIZACJA” młodzi ludzie przez rok czasu będą uczyć się zawodu u wybranego pracodawcy zdobywając w ten sposób kwalifikacje. Za udział w kursie kwalifikacyjnym otrzymają stypendium szkoleniowe. Taki kurs może być zorganizowanyy na terenie gminy Hańsk tak aby młody człowiek niemusiał dojeżdżać.
Osoby spełniające kryteria proszone są o kontakt.

Młodzieżowe Centrum Kariery
22-200 Włodawa ul. 11 Listopada 4
Tel. 82 5724 516
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z przyjemnoscią informujemy, że na tegorocznych Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarnicznych Młodzieżowych Drużyn Pożarnicznych województwo lubelskie reprezentowane jest przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z jednoski Ochotniczej Straży Pożarnej w Hańsku. Zawody odbywają sie w dniach 2 - 4 wrzesnia w Wiśle (woj. Śląskie). Życzymy najlepszego wyniku! 

Lubelskie smakuj

W dniu 8 października 2015 r. od godz. 9.00 do 17.00 w miejscowości Stary Brus stacjonował będzie mobilny gabiet USG. Oosby ubezpieczone w KRUS bedą mogły skorzystac tego dnia z bezpłatne badania USG jamy brzusznej i tarczycyznalazł się na liście miejscowości, w których będą organizowane bezpłatnych badań USG jamy brzusznej i tarczycy.

Osoby, które chciałyby się przebadać powinny się wcześniej zapisać. Można to zrobić telefonicznie pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 177 333.

Propozycja jest skierowana wyłącznie do osób ubezpieczonych w KRUS, a warunkiem skorzystania z badań jest aktualne zaświadczenie. Po wizycie każdy pacjent otrzyma wyniki oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020. Konsultacje odbędą sie 18 września 2015r., (piątek) o godz. 13.00 w Sali Widowiskowej GOK w Hańsku. Przedmiotem konsultacji jest: "Diagnoza obszaru- problemy i zagrożenia oraz mocne strony i szanse obszaru. Określenie potrzeb, wyznaczenie kierunków rozwoju oraz określenie celów Lokalnej Strategii Rozwoju"

Logotypy gotowe na stronę WP 1024x436