Głównej zawartości

Szanowni Państwo!
W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 , z dniem 15 grudnia 2021 r. weszły w życie nowe ograniczenia, nakazy i zakazy;
1. do dnia 31 stycznia 2022 r. został wydłużony okres obowiązywania dotychczasowych ustaleń ;
2. do dnia 31 stycznia 2022 r. zmniejszono limity osób mogących przebywać lub korzystających z wymienionych usług ;
• w lokalach gastronomicznych nie więcej niż 30 % liczby miejsc;
• w obiektach hotelarskich – mogą być zajęte nie więcej niż 30 % pokoi;
• w kinach – zajęte może być nie więcej niż 30 % miejsc, bez możliwości spożywania posiłków;
• w kościołach oraz innych obiektach kultu religijnego- maksymalne obłożenie budynku nie może przekroczyć 30 % ;
• korzystając z aktywności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej liczba miejsc przewidzianych dla publiczności, bez udostepnienia miejsc siedzących obok siebie stanowi 30 % ;
3. do 31 stycznia 2022 r. działalność gospodarcza prowadzona w calach rozrywkowych i rekreacyjnych dopuszczalna jest przy maksymalnej liczbie osób 100.

Do ustalonych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które okażą unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – 19 lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID -19.
4. do 31 stycznia 2022 r. zamknięte zostają dyskoteki oraz kluby nocne, miejsca do tańczenia oraz inne lokale, w których organizowane są miejsca do tańczenia, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych .
5. od 15 grudnia 2021 r. do katalogu osób uprawnionych do otrzymania szczepionki przeciwko COVID-19 dodane zostały dzieci, które ukończyły 5 rok życia.

Link do rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. :

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000231101.pdf