Głównej zawartości

Informacje z zakresu przyłączenia do sieci gazowej można uzyskać na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa http://www.psgaz.pl/web/guest/dla-klienta, w placówkach Zakładu w Lublinie oraz w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Miejskim we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41. Punkt czynny jest raz w tygodniu, w czwartek, w godz. 8.30 – 13.30,

dok pdf Formularz wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej

dok pdf Wzór wypełnienia