Głównej zawartości

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obejmującego

„Budowa zadaszenia rekreacyjnego i placu zabaw w Osowie”

W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Ogłoszenie 

Załączniki