Głównej zawartości


Gminny konkurs promujący szczepienia przeciw COVID-19

Informujemy, iż we ramach promocji szczepień przeciw COVID-19 został ogłoszony konkurs pod hasłem „STOP COVID-19 - Zaszczep Się!”.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

 UWAGA! Kupony konkursowe do wypełnienia będą rozdawane podczas festyny. Nie ma możliwości ich wcześniejszego pobrania i wydrukowania.

Regulamin

plakat dzień pszczelarza 18.07.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku informuje, że od 1.07.2021 realizatorem rządowego programu Dobry Start (300+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gminny ośrodek pomocy społecznej w hańsku informuje, że w dniu 02.07.2021 roku o godzinie 13.30 – 15.30 w sali gminnego ośrodka kultury w hańsku odbędą się warsztaty kulinarne w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa. Warsztaty skierowane są do osób zakwalifikowanych do programu.
Prosimy o zachowanie rygoru sanitarnego podczas warsztatów.
Serdecznie zapraszamy.

 

108638425 1457469767773294 7728972592631397915 o

XI sesja Rady Gminy Hańsk odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Dubecznie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał Rady Gminy Hańsk i działalności pomiędzy sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”, wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy Hańsk.

zawodyw2020

Informujemy, że właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi ( grad, deszcz nawalny, huragan, uderzenie pioruna) mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Hańsk w sprawie oszacowania tych szkód w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2020 roku
Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wnioski do pobrania dostępne są poniżej.
W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2020 roku składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).
Zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dodatkowo w br. producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował lub będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.
Komisja przekaże tylko te protokoły, w których wykazane zostaną szkody w uprawach rolnych na poziomie co najmniej 30% w stosunku do całości powierzchni wszystkich upraw rolnych w danym gospodarstwie.
Informacje dotyczące szacowania strat znajdują się na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego : www.lublin.uw.gov.pl
Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Hańsk, pokój nr 13.

Wniosek o oszacowanie strat wraz z załącznikami

 

UWAGA MIESZKAŃCY 

Wójt Gminy Hańsk na podstawie decyzji Sanepidu we Włodawie informuje, że woda z wodociągu z ujęcia w Hańsku
nadaje się do spożycia przez ludzi.
Za niedogodności serdecznie przepraszam

Wójt Gminy Hańsk 

Marek Kopieniak 

Decyzja Sanepidu

Informujemy,że przy przepompowni na rogu ulic Parczewska-Polna w Hańsku Pierwszym znajduje się, czynny całą dobę, punkt poboru wody pitnej nadającej sie do spożycia i celów gospodarskich. Pochodzi ona z ujęcia w Dubecznie. Wodę można pobierać tylko do własnych pojemników.

Informuję, że woda pitna butelkowana  w ilości 1,5 l na osobę na dzień będzie wydawana dla mieszkańców :
• Hańska – 2,3,4 lipca w remizie OSP w godz. 15:00-17;00,
• Hańska Kol. – 2,3,4 lipca u sołtysa w godz. 15:00-17:00,
• Kulczyn Kol. – 2,3,4 lipca w świetlicy wiejskiej
w godz. 15:00-17:00,
• Kulczyna – 2,3,4 lipca w świetlicy wiejskiej w godz. 15:00-17:00,
• Ujazdów – 2,3,4 lipca w świetlicy w godz. 15:00-17:00,
• Konstantynówka – 2,3,4 lipca u sołtysa w godz. 15:00- 17:00,
• Rudka Łowiecka – 2,3,4 lipca w świetlicy w godz. 15:00-17:00.

Proszę o jej odbiór oraz śledzenie bieżącej strony internetowej gminy oraz przychodzących sms.

Informujemy że w związku z wykryciem przekroczenia normy poziomu bakterii na ujęciu wody w Hańsku.

W miejscowościach Hańsk Pierwszy, Hańsk Kolonia, Ujazdów, Kulczyn, Krychów, Rudka Łowiecka i Konstantynówka

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

 może być stosowana jedynie do spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do odwołania. Woda do celów spożywczych przez ludzi będzie dostarczana sukcesywnie do miejscowości według harmonogramu. Wodę dla zwierząt gospodarskich proszę zabezpieczyć z własnych studni lub proszę o kontakt pod nr tel. 502 332 823. Bliższe informacje będą publikowane na stronie www.hansk.pl

dp2019

uwagarolnicy

Wójt Gminy Hańsk informuje, ża na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hańsk znajdują się ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Hańsk. 

Ogłoszenia

66607900 2287887251300469 4611661988085366784 n

Gmina Hańsk uaktualnia złożony w 2016 roku wniosek o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców gminy Hańsk. Po ponownej analizie zawiadamiam, że istnieje możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn nie znaleźli się na liście podstawowej lub rezerwowej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 82 5714028 lub osobiście w Urzędzie Gminy Hańsk, ul. Osiedlowa 4, pokój nr 24.

Wójt Gminy Hańsk
/-/ Marek Kopieniak

lok zawody strzeleckie 2019

W Biuletynie Inforacji Publicznej Gminy Hańsk opublikowano Wykazy nieruchomosci komunalnych przeznaczonych do zbycia lub oddania w dzierżawę

Wykazy

 

W dniu 27 czerwca 2018 r. Wojewoda Lubelski rozporządzeniem Nr 19 z dnia 27 czerwca 2018 r. powiadomił o wystąpieniu nowych ognisk AFS, w tym ma terenie gminy Hańsk i sąsiadujących gminach.
Obszar zapowietrzony w powiecie włodawskim i chełmskim to obszar o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń obejmujący miejscowość: Tarnów (gmina Wierzbica), Malinówka i Sawin (gmina Sawin), Stary Majdan (gmina Hańsk) obejmujący część gminy Hańsk w powiecie włodawskim i część gminy Sawin w powiecie chełmskim, Macoszyn Duży (gmina Wola Uhruska) obejmujący część gminy Wola Uhruska i gminy Hańsk w powiecie włodawskim oraz część gminy Sawin w powiecie chełmskim,
Wincencin (gmina Urszulin) - obejmujący część gminy Urszulin tj. msc. Andrzejów i Wincencin oraz część gminy Hańsk tj. miejscowość Kulczyn.
Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń to obszar o promieniu około 7 km poza obszarem zapowietrzonym, obejmujący część gmin Wierzbica, Sawin, i Ruda Huta w powiecie chełmskim, cześć gminy Cyców w powiecie łęczyńskim, część gminy Hańsk, Urszulin, Stary Brus i Wola Uhruska w powiecie włodawskim.

Na obszarze zapowietrzonym, zakazuje się:

- wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- przewożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw świń i zwierząt innych niż świnie bez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
- organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
- wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
- wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Na obszarach zapowietrzonych nakazuje się:

- oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
- zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
- niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
- pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

Nie zastosowanie się do w/w nakazów i zakazów spowoduje narażenie się na wysokie sankcje karne i administ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 oraz wyprawki dla ucznia 300+ w ramach rządowego programu ,,Dobry start" będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej w godzinach:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Wnioski o świadczenie wychowawcze oraz wyprawkę dla ucznia 300+ w wersji elektronicznej można składać od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 82 57 14 039.
Wzory druków do pobrania: https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

W związku z realizacją projektu „Słońce dla Hańska – montaż instalacji solarnych” informujemy, że zostały ustalone koszty instalacji solarnych. Wysokość czynszu wynosi:
- zestawu 1 solarnego – 254,78 zł;
- zestawu 2 solarnego – 554,79 zł;
- zestawu 3 i więcej solarnego – 854,78 zł.

 

Wpłaty prosimy przekazywać na konto Gminy Nr 57 8042 0006 0420 1212 2000 0190 do
31 lipca 2015 r.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.