Głównej zawartości


W dniu 31 grudnia 2021 r. Urząd Gminy Hańsk pracuje do godziny 14:00

ZBN2021

Informujemy, że Ośrodek Zdrowia w Hańsku rozpoczął przyjmowanie zapisów osób chętnych do szczepienia przeciwko wirusowi COVID-19. Szczepienia wykonywane będą w terminie późniejszym. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 82 57 14 015.

 

  zbn2020 

 

zbn2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy Hańsk w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Dubecznie
Proponowany porządek obrad:

konkursWójt Gminy Hańsk zaprasza organizacje pozarządowe do wskazania osób, które będą brały udział w pracy komisji przy otwarciu ofert konkursowych na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego, organizowanym przez Gminę Hańsk w 2016 roku. Zgłoszenia przedstawicieli organizacji przyjmowane będą do dnia 8 stycznia 2016 roku.
Członkowie reprezentujący organizacje oraz podmioty oferentów wyłączeni są z prac komisji w zakresie oceny merytorycznej ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 12 stycznia 2016 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Hańsk. Konkurs ma charakter jawny. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 82 57 14 028, wew.13 lub w pok. 24 II piętro.

Ogłoszenie na BIP Urzędu Gminy Hąńsk