Gmina Hańsk

Przyjacielskie Gminy

Przedsiębiorstwa

Urząd Gminy

Odsłon : 466696
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk

[pokój 23, II piętro]

 

Telefon w godzinach pracy: 082 5714028 lub 082 5714029

Telefon po godzinach pracy: 509 320 203

Fax. /całodobowo/: 082 571 44 61

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gminne Centrum Zarządzania  Kryzysowego jest komórką organizacyjną  urzędu gminy oraz stałym elementem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  ( GZZK), podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. GCZK realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i  Obrony Cywilnej wynikające z odpowiednich ustaw, rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych, a także realizuje zadania własne gminy

Podstawowe zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizowane w zakresie zarządzania (reagowania) kryzysowego:

 1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.

 2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosku dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego.

 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

 4. Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego

 

 

  Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  powołane zostało zarządzeniem Wójta Gminy Hańsk Nr 42/07 z dnia 12 września 2007r.  w następującym składzie:

Kierownictwo Zespołu

 1. Przewodniczący - Wójt Gminy Hańsk
 2. Zastępca Przewodniczącego - Z-ca Wójta Gminy Hańsk 

Grupy robocze o charakterze stałym:

 1. Grupa planowania cywilnego
  • kierownik grupy - Podinspektor ds. obronnych, wojskowych, funduszy unijnych, promocji i rozwoju gminy
  • Inspektor ds. p.poż i ochrony środowiska 
  • Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

   

 2. Grupa monitorowania, prognoz i analiz
  • kierownik grupy - Inspektor ds. informacji niejawnych, rady gminy 
  • Inspektor ds. rolnictwa
  • Inspektor ds. ewidencji ludności, USC

Grupy robocze o charakterze czasowym:

 1. Grupa operacji i organizacji działań
  • kierownik grupy - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku
  • Inspektor ds. administracyjnych, ewidencji dz. gosp. i handlu, obsługi sekretariatu

   

 2. Grupa zabezpieczenia logistycznego
  • kierownik grupy - Referent ds. komunalnych i mienia gminy 
  • Prezes Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjnego Sp.z.o.o. w Hańsku

   

 3. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej
  • kierownik grupy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Specjalista pracy socjalnej
  • Starszy pracownik socjalny