Głównej zawartości


Zachęcamy do uczestnictwa w uroczystych obchodach Święta Naroweego Trzeciego Maja. W środę 3 maja o godz. 11:00 odprawiona zostanie Masza Św. w Kosciele w Hańsku Pierwszym. Po mszyodbędzie się uroczystość przy pomniku.  

eae2017

 

 

Wielkanoc 2017

plakat50dubeczno

W zwiazku z planowanym formowaniem oddziałów Obrony Terytorialnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie zaprzasz wszystkich zainteresowanych słuzba w tych jednostkach do zgłaszania się do jej siedziby (ul. Koszarowa 1B, 20-200 Chełm) celem wpisania się na listę ochotników.

Warunkiem jest wiek od 18 do 50 lat a w przypadku podoficerów i oficerów do 60 lat. 

Bliższe informacje można uzuskać telefonicznie pod numerem 261 161 291.

W dniach od 18 do 22 kwietnia na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci przynęty, koloru brunatnego o intensywnym rybnym zapachu. Nie można jej dotykać, osoby mające kontakt ze szczepionką powinny się niezwłocznie zgłosić do lekarza. Szczepionka będzie rozrzucana z samolotu na kompleksy leśne, pola i łąki również na terenie gminy Hańsk lecz z pominięciem terenów zabudowanych.

Szczepienie lisów przeprowadzane jest na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.