Głównej zawartości


Komenda Powiatowa Policji we Włodawie realizuje szereg działań i przedsięwzięć prewencyjnych mających na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu włodawskiego. Jedną z form tych działań są debaty społecznej ujęte w cykl spotkań pod nazwą "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Pełnią one funkcję dialogu pomiędzy społeczeństwem a Policją, wymiany wzajemnych oczekiwań, wskazania miejsc zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami wymagającymi szczególnego zainteresowania ze strony organów ścigania. Tematem debaty organizowanej przez Komendę Powiatową Policji we Włodawie jest szeroko pojęta cyber-przestępczość, w tym kradzież tożsamości, oszustwa dokonywane za pośrednictwem portali internetowych, wykorzystanie personaliów i wizerunku osoby na stronach internetowych. W trakcie spotkania omówione zostanie również narzędzie internetowe "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" za pośrednictwem, której wskazywać można obszary miejsca zagrożone występowaniem wszelkiego rodzaju czynów zabronionych. Poruszona zostanie także kwestia bezpieczeństwa na terenie powiatu włodawski ego. Debata odbędzie się w dniu 24 marca 2017r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 24 we Włodawie. Zachęcamy do udziału w spotkaniu mieszkańców gminy Hańsk.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 21 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Droga do sukcesu”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/droga-do-sukcesu oraz w biurach projektu w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim oraz w Chełmie.

Urząd Gminy Hańsk przypomina, że w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hańsk do dnia 16 lutego 2017 roku zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia


TERMIN NABORU - od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r.

Rodzaje dofinansowanych inwestycji: wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku), wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe, wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy, budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego, przyłączy do sieci cieplnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Szczegółowe zasady dofinansowania zostały zawarte w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej Funduszu: www.wfos.lublin.pl
Wnioski należy składać osobiście w godz. 8:00 - 14:00 w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7 lub jego biurach terenowych:
Biała Podlaska - Al. 1000-lecia 28a/12, tel.(83) 342 03 97, 342 11 73;
Chełm - Plac Niepodległości 1 (pok. 351), tel. (82) 562 75 96; 562 75 75
Zamość - ul. Promienna 4, tel. (84) 639 30 94.
Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Biuro Funduszu w Chełmie obsługuje powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski. Siedziba Biura: Plac Niepodległości 1 (GMACH), III piętro, pokój nr 351, skrzydło E (strona południowa).

Urzad Gminy Hańsk przypomina, ze w dniu 29 lutego 2016 r. upływa termin składania ankiet przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych.

harmonogram34

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej informuje, że dnia 03.03.2016r. (czwartek) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w magazynku przy Szkole Podstawowej w Hańsku w godzinach od 10:00 do 12:00 będą wydawane artykuły żywnościowe. Prozimy o zabranie ze sobą skierowania wydanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hańsku.

Przed nami kolejny, już 15. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 r. Bezpłatna pomoc będzie udzielana między innymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. będą w nich pełnione dyżury specjalistów.

W załączonym poniżej odnośniku znajdują się adrey miejsc świadczenia pomocy w województwie lubelskim.

dok pdf Lubelskie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2016 nie przewidziano środków przenaczonych do przekazania gminom na wykonanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i nnych osób uprawnionych, realizowanej przez kieroników ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.)

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej www.udskior.gov.pl