Głównej zawartości


Gmina Hańsk informuje, że realizacja zadania pn. "Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów” jest dotowana na podstawie umowy Nr 82/2016/D/OP z dnia 23.03.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Kwota dofinansowania obejmuje 40% kosztów zadania w ramach programu pod nazwą „ZWIĘKSZENIE TERENÓW ZIELENI POPRZEZ NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

lgdzanotr

Uprzejmie zawiadamiamy o wszczęciu z urzędu przez Starostwo Powiatowe we Włodawie postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębów: Kulczyn i Kulczyn Kolonia (miejscowości objęte postępowaniem scaleniowym).
Czynności klasyfikacyjne rozpoczną się 7 listopada 2016 r. i zostaną przeprowadzone, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.
Po wykonaniu czynności klasyfikacyjnych, projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębów: Kulczyn i Kulczyn Kolonia, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w świetlicy wiejskiej we wsi Kulczyn na okres 14 dni począwszy od 5 grudnia 2016 r.

Harmonogram

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 będzie wydawana żywność ( dary). Wydawanie artykułów będzie miało miejsce w magazynie przy Szkole Podstawowej w Hańsku od godziny 10:00 do 13:00 w pierwsze czwartki miesiąca tj:
6.10.2016r.
3.11.2016r.
1.12.2016r.
5.01.2017r.
2.02.2017r.

Prosimy o zabranie ze sobą skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku.

plakat1

W najbliższym czasie osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w formie paczki z żywnością.
Osoby skierowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku o otrzymają paczki żywnościowe.
Dodatkowe informacje:
Nazwa stowarzyszenia - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej ul. Osiedlowa 6, 22 – 235 Hańsk.
Termin wydawania żywności : Wydawanie artykułów będzie miało miejsce w magazynie przy Szkole Podstawowej w Hańsku od godziny 1000 do 1200 w pierwsze czwartki miesiąca tj:
6.10.2016r.
3.11.2016r.
1.12.2016r.
5.01.2017r.
2.02.2017r.

Kryteria kwalifikowalności - skierowanie z GOPS w Hańsku, zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej, 771 zł – osoba w rodzinie, 951- osoba samotnie gospodarująca.
Liczba osób objętych pomocą – 630 osób.

Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Hańskiej

plakat2