Głównej zawartości


II Powiatowy Przegląd Przyśpiewki Weselnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku informuje, że rodzice zainteresowani dożywianiem dzieci w roku szkolnym 2016/2017 uczących się w szkołach; Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku oraz Gimnazjum Publiczne w Dubecznie - proszeni są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów do pracowników Ośrodka pokój Nr 1 i 8. Sprawę prosimy traktować jako pilną. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS w Hańsku, informacje można również uzyskać dzwoniąc na numer tel.82 5714039.

Na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy Hansk zamieszczono ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego

dzień farmera 2016

dzień farmera 2015