Głównej zawartości


Dzień Pszczelarza w Hańsku 17.07.2016

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zgłaszania chęci udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum, wyjaśnia, co następuje.
Państwowa Komisja Wyborcza nie prowadzi rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum.
Obwodową komisję do spraw referendum w kraju powołuje, spośród osób uprawnionych do udziału w referendum, wójt (burmistrz, prezydent miasta), najpóźniej w 20 dniu przed dniem referendum, tj. 17 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) – termin wydłużony stosownie do art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego w związku z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum ogólnym.

W związku z realizacją projektu „Słońce dla Hańska – montaż instalacji solarnych” informujemy, że zostały ustalone koszty instalacji solarnych. Wysokość czynszu wynosi:
- zestawu 1 solarnego – 254,78 zł;
- zestawu 2 solarnego – 554,79 zł;
- zestawu 3 i więcej solarnego – 854,78 zł.

 

Wpłaty prosimy przekazywać na konto Gminy Nr 57 8042 0006 0420 1212 2000 0190 do
31 lipca 2015 r.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęto uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc udzielana jest na wniosek. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

W związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Hańsk na lata 2015 – 2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowany dokument określi kierunek rozwoju naszej Gminy na najbliższe lata oraz priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców. Państwa opinia wyrażona w odpowiedziach na zawarte pytania, przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie faktycznych potrzeb i oczekiwań Państwa jako członków wspólnoty samorządowej. Państwa aktywny udział w tworzeniu dokumentu pozwoli na określenie rzeczywistych potrzeb społeczno – gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Hańsk
na najbliższe lata. Ankieta ma charakter anonimowy i można ją wypełnić w formie elektronicznej (link na stronie głównej Gminy www.hansk.pl ) lub pobrać, wydrukowaći wypełnić pisemnie. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Hańsku lub przesłać w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 lipca 2015 r.

Ankieta