Głównej zawartości

Wójt Gminy oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hańsku informuje mieszkańców, że w co drugą sobotę miesiąca w godz. 10.00 – 12.00 będzie pełniony dyżur Psychologa oraz Terapeuty ds. Uzależnień.


Harmonogram Dyżurów :

- 23.02.2019 r.
- 09.03.2019 r.
- 23.03.2019 r.
- 13.04.2019 r.
- 27.04.2019 r.
- 11.05.2019 r.
- 25.05.2019 r.
- 08.06.2019 r.
- 22.06.2019 r.

1) Prowadzenie edukacji psychologicznej osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.
2) Współpraca, konsultacje i pomoc Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Hańsk oraz Zespołowi Interdyscyplinarnemu.
w przedmiocie uzależnienia, przemocy, agresji, interwencji kryzysowej.
3) Współpraca z młodzieżą, nauczycielami i pedagogiem szkolnym z terenu gminy.
Zapisy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku tel: 82 57 14 039.